Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Szkoła Podstawowa
im. Bolesława Krzywoustego
w Piaskach
Piaski 1, 78-460 Barwice
tel./fax 094 373 63 46
e-mail 
sppiaski@op.pl

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach obejmuje swym obwodem następujace miejscowości:
  • Piaski,
  • Luboradza,
  • Łeknica,
  • Liniec,
  • Kaźmierzewo,
  • Kłodzino,
  • Borzęcino,
  • Cybulino

Organ prowadzący szkołę - Urząd Miasta i Gminy Barwice
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny - Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie Artur Gałęski
Zespół Administracyjno - Gospodarczy Oświaty prowadzi gospodarkę finansowo - księgową szkoły, jako jednostka budżetowa podlega Urzędowi Miasta i Gminy Barwice.